NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 50 Kč
skladem

...

arr3Manifest otevřeného podníkáníÚvod Otevřené podnikání je návrh nového způsobu organizování práce. Oproti podnikům uplatňujícím...

ANKETA

Líbí se Vám design našeho e-shopu?

Ano, moc. 45% Spíše ano. 23% Moc ne. 17% Vůbec ne. 15%


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v e-shopu www.mydlarnasvateklary.cz


Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mydlarnasvateklary.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Místem dodání zboží je zákazníkem vybrané místo předání, nebo adresa uvedená v objednávkovém formuláři.

5. Storno objednávky lze provést prostřednictvím zprávy či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

3. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Celkovou cenu za objednané zboží má zákazník možnost vidět vždy ještě před odesláním své objednávky.

 

Náklady na doručení:

 

- osobní převzetí - zdarma (v Rokytnici v Orlických horách nebo v Říčkách v O.h.)

- Česká pošta

  • Doporučené psaní - 65 Kč; do 12 ks mýdel; do 8 ks pracích mýdel Madlenka; hmotnost do 2 kg, výška zboží do 5 cm; nelze takto např. doručit dárkové sady
  • Doporučený balíček - 99 Kč; do 16 ks mýdel; do 8 ks pracích mýdel Madlenka; jen do hmotnosti 2 kg zboží
  • Balík Do balíkovny - 65 Kč (do 5 kg); - 119 Kč (do 20 kg)
  • Balík Na poštu - 109 Kč (do 30 kg)
  • Balík Do ruky - 129 Kč (do 50 kg)

 

5. Způsob platby:

 

- bankovním převodem

- na dobírku (+ 45 Kč) - v případě Balíku Do balíkovny pouze 25 Kč

- hotově

 

6. Dodací podmínky

Zboží odešleme maximálně do 14 dní od zaplacení. Požadavky na dřívější zaslání zboží jsou posuzovány individuálně s ohledem na rozsah objednávky a možnosti prodejce objednané zboží odeslat dříve. Ve výjimečných případech, kdy není možné zboží zaslat v obvyklém termínu, dostane kupující oznámení na uvedený kontaktní e-mail s možností od smlouvy odstoupit.

Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude jej neprodleně kontaktovat.

 

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

1) Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží.

2) Pokud je reklamace oprávněná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou, o možnosti vrácení peněz za nedodané zboží na bankovní účet kupujícího, o vrácení peněz hotově anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

3) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, neboť se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě.

4) Pokud kupující zruší objednávku, tedy po uzavření kupní smlouvy oznámí prodávajícímu, že od uzavřené smlouvy odstoupil, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu jako paušální náhradu škody za porušení povinnosti převzít objednané zboží, a to ve výši rovnající se kupní ceně. Toto neplatí, pokud zákazník zruší objednávku nebo její část, do tří pracovních dní od objednání.

 

8. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

b) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

d) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

 

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.